A Raimat es complei-
xen les condicions cli-
màtiques per produir un gran oli. El 1988 vàrem realitzar la plantació d’oliveres. L’oli es produït exclu-
sivament de la nostra plantació de Raimat.

Versió en català
Versión en español
English version

En Raimat se cumplen las condiciones climá-
ticas para producir un gran aceite. En 1988 realizamos la planta-
ción de olivos. El aceite es producido exclu-
sivamente de nuestra plantación de Raimat.

The climate conditions of Raimat are optimal for producing the best olive oil. In 1988 we planted the olive trees. Our oil comes only
from our own Raimat orchard.

Oli d'Oliva verge extra Selecció Arbequina

Aceite de Oliva virgen extra Selección Arbequina

Oli of Olive virgin extra Selecction Arbequina

Aquesta pàgina web utilitza Macromedia Flash Player. Si no veu la pel·lícula amb l'anagrama, no ho te
instal·lat o utilitza una versió antiga. ¿Vol instal·lar l'última versió?. Tardarà un segon.
Este sitio web utiliza Macromedia Flash Player. Si no ve la película con el anagrama, no lo tiene
instalado o utiliza una versión antigua. ¿Quiere instalar la última versión?. Le llevará un segundo.

This web site uses Macromedia Flash Player. If you don't see the movie with the anagram, you don't
have installed or uses an old version. Do you want to install the last version?. It will only take one
moment.